Toegenomen aandacht preventie- en handhaving alcoholbeleid gemeente Rijssen-Holten

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

Zoals u ook in de kranten al hebt kunnen lezen is de aandacht voor  alcoholbeleid sterk toegenomen. De wijzigingen in de Drank- en Horecawet hebben de gemeentelijke wettelijk verplichte, taken en bevoegdheden op dit terrein aanzienlijk uitgebreid. Dit betekent dat niet alleen supermarkten, café’s en andere horeca gelegenheden, maar ook (sport)verenigingen strenger gecontroleerd worden. De gemeente maakt hierin geen enkel onderscheid.

Hiermee komen we ook gelijk bij de kern van de problematiek waarmee de (sport)verenigingen geconfronteerd worden. Alle (sport)verenigingen zijn het eens met het gemeentelijk beleid en willen volledig meewerken met de handhaving van dit beleid. Echter in sportkantines (ook in de kantine van de v.v. Holten) werken vrijwilligers, die een paar keer per jaar ‘bardienst’ hebben. Het is goed denkbaar dat zij minder goed op de hoogte zijn van de regelgeving, en dat zij ook minder routine hebben in het vaststellen van de leeftijden. Ook wordt herhaaldelijk gezegd dat men elkaar kent in een sportkantine en leeftijdsvaststelling als overbodig wordt gezien. Een praktisch probleem is dat in sportkantines de identiteitskaart soms niet binnen handbereik is. Toch stelt de gemeente dat verenigingen dezelfde wettelijke verplichtingen heeft om het beleid uit te voeren. De gemeente stelt simpelweg: dit is de wet en overtreders worden gestraft.

E-Mixtoernooi 2016

Zaterdagmorgen 16 januari jl. hebben de jongens en meisjes van de E-jeugd van beide Holtense verenigingen deelgenomen aan het jaarlijkse E-Mixtoernooi, wat elk jaar roulerend door V.V. Holten en z.v.v. Blauw Wit '66 wordt georganiseerd.

Dit jaar waren er ongeveer 65 enthousiaste voetballers aanwezig in sporthal ’t Mossink om een van de prachtige bokalen mee naar huis te kunnen nemen. Uiteindelijk was het in de E3-E4 poule Tottenham Hotspur dat de bokaal in ontvangst mochten nemen en aan de andere kant van de zaal was het Borussia Dortmund, dat de sterkste was in de E1-E2 poule.

Selectietrainers voor komend seizoen bekend.

VV Holten kan met trots melden dat het de trainersstaf voor de selectie-elftalen voor het seizoen 2016/2017 rond heeft.

Zoals bekend wordt Ruben Kloosterman de nieuwe trainer van de selectie van Holten 1. Daarnaast blijven de volgende trainers ook het volgend seizoen actief bij vv Holten:
Robbert Hulleman zal zowel de selectie van Holten 2 ( zondag) als de B1 gaan trainen. De A1 zal door Tom Hofman getraind gaan worden, hij is momenteel nog trainer van de B1. Freddy Franke traint nu nog de A1 maar gaat volgend seizoen de C1 trainen. De huidige trainer van de E1, Tjerk van de Mei, gaat komend seizoen Holten D1 trainen. Voor de F1 en E1 zijn we nog op zoek naar geschikte kandidaten, belangstellenden kunnen zich hiervoor melden bij: Rob Keijzer, via mailadres tc@vvholten.nl en of bij Rene van der Meer, via mailadres coordinator-e@vvholten.nl.

Wij zijn vereniging trots op dit fraaie team van trainers en wij hebben er alle vertrouwen in dat zij de ingezette lijn kunnen doorzetten.

Technische Commissie V.V.Holten

Informatieavond realisatie speelcourt De Kol op woensdag 27 januari

In december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen om een aantal wijken (Braakmanslanden, Plan Zuid en De Kol) aan te wijzen als pilot waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de kracht in de buurt/wijk. Wijken worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het college heeft besloten om per wijk een budget ter beschikking te stellen aan de drie basisscholen die in de werkgroepen actief zijn: de Constantijnschool, de Johan Frisoschool en de Holterenkschool.

In samenspraak met wijkbewoners, organisaties ( waaronder V.V.Holten) en ViaVie Welzijn is per wijk een concreet plan van aanpak uitgewerkt. In deze plannen wordt aangegeven welke voorzieningen, zoals een speelcourt/ontmoetingsplek, er nodig zijn binnen de wijk, passend bij de uitgangspunten van het Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg en de visie op wijkgericht werken.

Aangezien wij met V.V.Holten graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen hebben ook zitting in de werkgroep. In de wijk De Kol wonen namelijk veel V.V.Holten-leden en daarnaast hebben wij ook een groot ledenaantal onder de leerlingen van Basisschool De Holterenk. Wij zien dan ook zeker mogelijkheden om activiteiten van de voetbalvereniging, voor bewoners en leerlingen,  te organiseren op het nog aan te leggen speelcourt.   

Holten E1 wint Nederlands Kampioenschap op VTT jubileumtoernooi!

Holten E1 wint het NK jubileum VVT toernooi!

Na eerder al het kerstzaalvoetbal toernooi en het Waltakke indoor speedsoccer toernooi met grote overmacht te hebben gewonnen stond  afgelopen zondag het hoogtepunt van deze winterstop op het programma. Holten E1 mocht meedoen aan het Nederlands kampioenschap Voetbal Talenten Toernooi in Wijk bij Duurstede.  Na het voorstellen van de deelnemende teams, afkomstig uit heel Nederland,  en het luisteren van het Wilhelmus mochten de Holtense jongens aftrappen tegen de E1 van Nootdorp. Holten begon wat stroef en er werden wat kansjes gemist. Het duurde tot  halverwege de eerste helft voordat Kees Martens  een schitterde aanval via Luc Akkermans en Timo van Zon afrondde. Holten bleef goed combineren en besliste de wedstrijd nog voor rust. Na rust kwam Holten niet meer in de problemen en zo werd de eerste wedstrijd met een keurige 4-1 winst afgesloten. Een goed begin maar nog niet van het juiste niveau om dit toernooi te winnen.

Pagina's

Abonneren op V.V. Holten - 100 jaar voetbal in Holten. RSS