Ingekomen brief Rise Up, Rijssen-Holten armoedevrij! Helpt u mee?

Beste sportvereniging, 
 
Graag stel ik aan jullie voor: Rise Up,| Rijssen-Holten armoedevrij. 
 
“Ieder kind heeft recht op een leven zonder armoede. In een stabiel gezin voelen kinderen zich veilig en worden ze uitgedaagd in hun groei. Maar die stabiele basis is niet vanzelfsprekend, en je hebt er ook niet altijd grip op. Zéker niet als je als gezin in armoede leeft”. Stichting Rise Up helpt deze gezinnen - samen met een grote groep vrienden - om (opnieuw) die stabiele basis te leggen. Rise Up concurreert niet met andere maatschappelijke organisaties, maar werkt als spin in het web. Wat is er nodig? Welke initiatieven/ regelingen zijn er? Hoe kunnen we daar gebruik van maken? Voor wie is Rise Up? Rise Up is er voor alle gezinnen met kinderen die de eindjes niet (meer) aan elkaar kunnen knopen. Wellicht zijn deze gezinnen lid van uw vereniging. Helpt u ons om deze gezinnen te traceren? Mochten er belangstellenden zijn dan kunne zij zich melden via onze ledenadministratie: ledenadministratie@vvholten.nl

Er zijn slechts drie voorwaarden om door Rise Up te worden geholpen:
• Het gezin woont in Rijssen-Holten.
• Er is sprake van (financiële) armoede.
• Het gezin gaat akkoord met een buddy.
U vraagt het desbetreffende gezin of één van de Rise Up buddy’s contact mag opnemen. Als dit het geval is, maken we een samen een situatieschets om vervolgens een passende buddy te vinden. De buddy neemt na akkoord contact met het gezin op.
 
Wie is Anne? Mijn naam is Anne Dannenberg, woonachtig in Rijssen en algemeen bestuurslid bij Rise Up. Ik vervul de rol van ‘intaker’. Gezinnen melden zich bij mij, of worden door iemand bij mij aangedragen. Voldoet “de casus” aan de drie voorwaarden? Dan zetten we zaken meteen in gang. Uiteraard is alle informatie vertrouwelijk. Kent u gezinnen die wellicht hulp kunnen gebruiken? Ook binnen uw sportvereniging zullen er kinderen zijn die niet zomaar nieuwe schoenen kunnen kopen, contributie niet kunnen betalen, of zonder eten op training komen. Dit moét anders. En kan anders.
Contact Rijssen-Holten armoedevrij! Helpt u mee? Wij komen graag met u in contact.

Hartelijke groet, mede namens het bestuur van Rise Up

Anne Dannenberg
06 39 60 77 79