Alcohol gebruik in de kantine.

In sportkantines gelden uiteraard de wettelijke regels omtrent alcoholgebruik. Het is de vereniging er alles aangelegen deze regels te volgen aangezien overtredingen grote gevolgen kunnen hebben. Zo kan de gemeente boetes uitdelen die kunnen oplopen tot meer dan €1.000. Ook kan de vergunning voor het uitoefenen van horecabedrijf ingetrokken worden. We doen een beroep op alle bezoekers om de regels te respecteren zodat we gezamenlijk kunnen bijdragen aan een verantwoord alcoholgebruik in onze kantine.

Wetgeving

Zo staat in de Drank- en Horecawet onder andere dat er geen alcohol verstrekt mag worden aan jongeren onder 18 jaar. Bij twijfel dient de barvrijwilliger naar een legitimatiebewijs te vragen. Daarnaast is jeugd onder 18 jaar zelf strafbaar wanneer zij in bezit zijn van alcohol op de openbare weg en in horecagelegenheden, zoals sportkantines. Om te zorgen dat v.v. Holten deze regels naleeft, is afgesproken geen alcohol te verstrekken aan de jeugdteams.

Volgens het wetboek van strafrecht is het ook verboden alcohol te schenken aan iemand die zichtbaar onder invloed is, iemand te dwingen tot het gebruik van bedwelmende drank of een persoon onder de 18 jaar dronken te maken.

Indirecte verstrekking van alcohol is niet toegestaan. Drank mag dus niet worden doorgegeven aan jongeren onder de 18 jaar. De barvrijwilliger kan alleen verantwoordelijk worden gesteld als het voor hem duidelijk is dat drank uiteindelijk bestemd is voor iemand jonger dan 18 jaar.

Daarnaast is het niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken. Ook de in de kantine gekochte alcoholhoudende drank mag niet elders genuttigd worden dan in de kantine of op het terras van de kantine.

Barpersoneel

Voor leidinggevenden en barvrijwilligers geldt dat zij geen alcohol mogen drinken gedurende hun bardienst. Personen onder de 16 jaar mogen helemaal geen bardienst draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.

Kijk voor meer informatie op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/jongeren-en-alcohol
http://www.nocnsf.nl/alcoholensport.