Aanscherping Alcoholbeleid V.V. Holten

Beste leden,

V.V. Holten heeft je hulp hard nodig voor het volgende:

Drie jaar geleden is de wettelijke verplichting, het verbod om aan jeugd onder de 18 jaar alcohol te kopen, verkopen en nuttigen, ingegaan. Nog steeds wordt daar niet overal gehoor aan gegeven. Ook in de kantine van V.V. Holten wordt deze wet niet voldoende nageleefd. Afgelopen tijd is al meerdere keren door de gemeente geconstateerd dat V.V. Holten deze wet overtreed. De gemeente die dit volgens de wet controleert stelt simpelweg:

Dit is de wet en overtreders worden gestraft.

Wanneer in de toekomst geconstateerd wordt dat wij als vereniging ons weer niet houden aan bovengenoemde regelgeving, kan de gemeente V.V. Holten zware (geld)straffen opleggen. Ze kunnen zelfs overgaan tot volledige “drooglegging” (geen alcohol meer verkopen) op Meermanskamp. Een maatregel met grote consequenties voor onze voetbalvereniging.

Daarom vragen wij  alle leden van V.V. Holten om ons te helpen in de naleving van deze regelgeving door zich te houden aan de volgende regels:

  • Het is VERBODEN alcohol te gebruiken onder de leeftijd van 18 jaar op sportpark Meermanskamp;
  • Het is VERBODEN op welke manier ook, alcohol te verstrekken aan leden en niet leden onder de 18 jaar;
  • < 25 jaar ? Laat bij aankoop van alcohol je LEGITIMATIE aan het barpersoneel zien;
  • Als bij verkoop van alcohol twijfel is over de leeftijd, vraag ALTIJD om identificatie;
  • Zaterdags voor 14.00 uur wordt er GEEN alcohol verkocht en gedronken op sportpark Meermanskamp;
  • Aan JO19 teams (A jeugd) wordt op zaterdag überhaupt GEEN alcohol verstrekt (ook niet als hij 18 jaar is).

Wij hopen op begrip en het naleven van bovenstaande regels, zodat wij als voetbalvereniging geen straffen meer krijgt opgelegd.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking,

 

Bestuur en kantinecommissie V.V. Holten