Sport en bewegen is een essentiële dienstverlening - Petities.nl

Beste sportliefhebbers,

Graag brengt de sportraad van de gemeente Rijssen-Holten samen met o.a. VV Holten onderstaande, in haar ogen deze voor sport heel belangrijke, petitie onder uw aandacht. 

Wellicht bent u het met de sportraad en het bestuur van VV Holten eens dat deze petitie zoveel mogelijk ondertekend zou moeten worden en gaat ook u over tot actie.

Sport & bewegen is van groot belang om fysiek en mentaal fitter en gezonder te leven. Op dit moment kun jij als Nederlander daar moeilijk invulling aan geven. De sportsector moet daarom aangemerkt worden als essentiële dienstverlening, zodat de deuren van sportaanbieders open gaan en ook blijven.

Check de volgende link: https://erkensport.petities.nl/

Steun de petitie en laten we hopen dat we met zijn allen, jong en oud weer kunnen werken aan onze fysieke en mentale fitheid!

Bestuur VV Holten & Sportraad Rijssen-Holten