Reglement velden

 • Trainingen dienen uitsluitend op het trainingsveld en het kunstgrasveld ( veld 2)  te worden afgewerkt conform het trainingsschema. Voor regels omtrent het gebruik van het kunstgrasveld, check het kunstgrasprotocol.
 • Wedstrijden dienen te worden afgewerkt op de wedstrijdvelden (1 t/m 4) conform wedstrijdschema. Afwijkingen alleen in overleg met consul Gerrit Soer.
 • Voor alle elftallen en voor alle wedstrijdvelden (1 t/m4) geldt:  NIET intrappen voor de doelen. En bij trainingen NIET afronden op de vaste doelen van veld 2.
 • Bij wedstrijden op het hoofdveld NIET intrappen op het hoofdveld, maar uitwijken naar het trainingsveld, veld 2 of 3.
 • Op het hoofdveld mogen reservespelers in de rust warm lopen, maar de doelgebieden NIET betreden.
 • Leiders vv Holten dienen de tegenstanders voorafgaand aan de wedstrijd te attenderen op bovengenoemde regels. Ook dienen zij de leider van de tegenstander aan te spreken als hieraan geen gehoor wordt gegeven.
 • De scheidsrechter dient bij jeugdwedstrijden eventuele strafschoppen na de wedstrijd niet altijd op hetzelfde doel te laten nemen.
 • Op het hoofdveld is in principe maximaal 1x per week een oefen-(licht)wedstrijd toegestaan. Ingelaste competitiewedstrijden hebben uiteraard voorrang. 
 • De aanvangstijden van de lichtwedstrijden: 20.00uur
 • De laatste trainer op veld 2 moet met zijn team de doelen buiten het veld in de daarvoor bestemde vakken plaatsen dit i.v.m. de onderhoud van het veld.
 • De laatste trainers zorgen dat het licht uit is op de velden waar getraind is.
 • De laatst vertrekken de trainer zorgt ervoor dat de kleedkamer afgesloten wordt.      

Contactpersonen gebruik trainings-/wedstrijdvelden:             

 • Gerrit Soer, tel. 0548-361296
 • Robert Oolbekkink,  tel. 0651105655