Gedragsregels ouders

- geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter.

- wees ENTHOUSIAST stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.

- gebruik GEEN tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.

- laat het coachen over aan de trainer en/of leiders.

- blijf altijd POSITIEF, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter.

- de scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen.

- gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.

- de wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.

- als uw zoon/dochter talent heeft, wordt dat wel opgemerkt.

- blijf als ouder achter of tegen de omheining staan. Ga niet direct aan de rand van het speelveld staan. Ook niet naast het doel.

- heeft u op- of aanmerkingen ten aanzien van de begeleiding van het team van uw zoon/dochter, wendt u dan rechtstreeks tot de
  betreffende trainer of leider. Is dit niet mogelijk neem dan contact op met de trainer/leider van het betreffende team of een lid van de
  technische commissie.