Stukken Algemene Ledenvergadering woensdag 1 november 2023

Beste roodzwarters,

zoals aangekondigd in de uitnodiging kunnen jullie vanaf vandaag de agenda met bijbehorende stukken terugvinden voor de algemene ledenvergadering, van a.s. woensdag 1 november.

 

( door  te klikken op het desbetreffende stuk kunt u deze bijlage open)

 Let op: er worden geen gedrukte exemplaren meer van de stukken klaargelegd in de kantine. Wij gaan er van uit dat iedereen vooraf kennis heeft genomen van de stukken en deze desgewenst zelf uitdraait.

Vanaf 19.30 uur heten wij je van harte welkom en staat de koffie en thee klaar in de kantine van Meermanskamp. Er is dan tevens de gelegenheid om het financiële jaarverslag van 2021-2022 in te zien en eventueel vragen te stellen aan de penningmeester of de aanwezige leden van de financiële commissie. Om 20.00 uur starten we met de vergadering.

Wij hopen op een goede opkomst!

Met vriendelijke groet,

Bestuur V.V. Holten