Geslaagde workshop Trifitt bij VV Holten

Woensdag 18 november organiseerde fysiopraktijk Trifitt in samenwerking met VV Holten een workshop voor alle trainers en leiders van VV Holten.

De avond bestond uit 2 gedeelten. Het eerste deel van de avond was er aandacht voor “Voetbal en Voeding”, Trifitt had hiervoor een sportdiëtiste uitgenodigd die uitvoerig tekst en uitleg gaf over drinken en voeding voorafgaand, tijdens en na het voetballen. Het tweede deel van de avond bestond uit een praktijkgedeelte waarin er aandacht was drie onderdelen: de warming up voorafgaand aan een wedstrijd of training, loopscholing met aandacht voor houding tijdens het lopen en tenslotte rompstabiliteit. Na eerst de warming up besproken te hebben reageerde een van de deelnemers met de opmerking: “ik zie al 20 jaar overal dezelfde warming-up om me heen en ik hoor nu voor het eerst dat de warming-up die ik al jaren doe een negatief effect heeft op mijn spieren i.p.v. een positief effect.“ Ook bij het tweede onderdeel, de loopscholing, hadden de dames van Trifitt nog een paar goede aanvullingen op de oefeningen die al bekend waren, er wordt namelijk al wat aandacht gegeven aan loopscholing binnen VV Holten. Tenslotte werd ook het derde onderdeel, de rompstabiliteit, behandeld en in praktijk gebracht. Voor de meeste trainers was dit nog onbekend terrein en ook hier hadden de dames weer de nodig oefeningen uitgedacht waarop enthousiast gereageerd werd door de trainers en leiders.

“Met deze avond willen we laten zien dat op gebied van bewegen en voeding bij de voetbal nog veel onderdelen voor verbetering vatbaar zijn binnen VV Holten en we hopen dan ook dat onze spelers en speelsters hierdoor beter gaan bewegen en fitter worden en dat hiermee blessures voorkomen worden ” aldus jeugdvoorzitter Arno Reusink van VV Holten.

Ondanks een wat tegenvallende opkomst kijken VV Holten en Trifitt erg tevreden terug op deze avond en er wordt al gekeken om in het voor jaar van 2016 hier een vervolg aan te geven.