Gezonde samenwerking VV Holten, COOP Leon Haanstra en de Reclamemakers.

De jeugdcommissie is erg verheugd om te melden dat 2 trouwe partners van VV Holten, COOP Leon Haanstra en de Reclamemakers, bereid zijn gevonden om samen met VV Holten de zogeheten “VV Holten fruitbox” uit te geven.

Afgelopen seizoen heeft VV Holten deelgenomen aan een pilotproject van de KNVB waarin geëxperimenteerd werd met de uitgifte van een fruitbox aan thuisspelende JO9 en JO8-teams. Dit experiment is binnen VV Holten zeer goed ontvangen echter werd er gebruik gemaakt van een KNVB-partner die geen binding heeft met VV Holten en verder werd er door de KNVB geen vervolg gegeven aan dit project. De jeugdcommissie is er dan ook trots op dat zij er in geslaagd is om de actie voort te zetten met 2 lokale partners en dat de actie breder uitgezet wordt met ook de thuisspelende JO11 teams  .

Vanaf de start van de voorjaarscompetitie ontvangt iedere thuisspelend JO11, JO9 en JO8-team voor aanvang van de wedstrijden 2 fruitboxen, 1 box is voor het desbetreffende VV Holten team en de andere box is voor het bezoekende team. “Met het uitdelen van deze fruitboxen willen wij onze jeugdteams bewuster maken van gezonde verantwoorde voeding”, aldus jeugdvoorzitter Arno Reusink