Uitgifte nieuwe wedstrijdkleding

Beste ouders/jeugdspelers,

Afgelopen week is de nieuwe wedstrijdkleding binnengekomen.Deze kleding willen we volgende week uit gaan geven aan de jeugdspelers. Ik heb een planning gemaakt voor alle teams (na afloop van een training komende week).

Het verzoek is om een tas met de “oude” wedstrijdkleding mee te nemen op de geplande dag. Daarnaast moeten ook alle (gesponsorde) trainingspakken ingeleverd worden.

De kledinginname, het passen en afhalen van de nieuwe tenues vindt plaats in de oude bestuurskamer (te bereiken via de kantine). Omdat het van belang is dat het hele team vanaf 5 oktober in het nieuwe tenue op het veld staat, het dringende verzoek om ziekte/afwezigheid tijdens het geplande moment, tijdig bij de leider/trainer te melden. Ik kan dan kijken naar een ander moment komende week.

Het wasvoorschrift kunnen jullie terugvinden via: http://www.vvholten.nl/organisatie/commissies/kledingcommissie.

Groeten,

Elske van der Heide

kledingcoördinator jeugd VV Holten

(06) 25229619

kledingplan@vvholten.nl