Muziekbeleid VV Holten

Beste leden,

Met dit bericht stellen wij jullie op de hoogte van de regels van de VV Holten voor wat betreft het afspelen van muziek.

  • Het is toegestaan om muziek in de kleedkamer af te spelen met eigen meegebrachte boxen zolang het volume op een dusdanig niveau blijft dat dit geen overlast veroorzaakt voor andere gebruikers van ons sportpark.
  • Het is niet toegestaan om muziek af te spelen met eigen meegebrachte boxen op en langs het veld, zowel niet voorafgaand als tijdens de wedstrijden en trainingen.
  • Het is niet toegestaan om muziek af te spelen met eigen meegebrachte boxen in de kantine of op het terras voor de kantine.
  • De muziek voor de kantine en het hoofdveld wordt centraal geregeld vanuit de vrijwillige barmedwerkers. De barmedewerkers bepalen welke muziek er gedraaid wordt.

Wij zien ons genoodzaakt tot het opstellen en bekend maken van deze regels vanwege de klachten van overlast (zowel van leden als omwonenden). Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer is en blijft bij de vereniging. Vanuit het bestuur wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een geluidsinstallatie op het terras bij de kantine, zodat dit aansluit op de muziek die binnen gedraaid wordt. 

Wij gaan uit van jullie medewerking in de naleving van deze regels.

Bestuur VV Holten