Covid 19 maatregelen Sportpark Meermanskamp

Beste leden,

In verband met Covid 19 hebben wij een aantal maatregelen genomen. Het verzoek is aan alle spelers, begeleiders en overige bezoekers van ons complex om deze door te lezen en na te komen.

Algemeen

 • Kom niet als je verkouden bent of je je niet lekker voelt of onlangs op een risicoplek bent geweest;
 • De regels van het RIVM & NOC/NSF zijn altijd leidend ten opzichte van de maatregelen van VV Holten;
 • Overal op het complex geld de 1 ½ meter afstand regel;
 • Bij aanwezigheid van een Covid 19 toezichthouders op wordt er van de aanwezigen verwacht dat zij de aanwijzingen en/ of instructies opvolgen;
 • Er mogen maximaal 250 bezoekers op het sportcomplex komen (spelers/begeleiders/officials gelden tijdens de wedstrijd niet mee, maar nadat de wedstrijd afgelopen is, worden ze als bezoeker gerekend);
 • Bij de ingang van de kantine is er de mogelijkheid om de handen te desinfecteren;
 • Niet schreeuwen en luidruchtig aanmoedigen.

Trainingen

 • De kleedkamers mogen gebruikt worden, in de kleedkamer geld de 1 ½ meter afstand regel en er mogen maximaal 2 personen in de doucheruimte.
 • Er mag uiteraard ook thuis omgekleed en gedoucht worden;

Wedstrijden

 • Voor alle teams met spelers van 18 jaar en ouder: geen samenkomen met het hele team in een kleedkamer, denk hierbij aan bijvoorbeeld bespreking of tijdens de rust;
 • Lever de kleedkamer na gebruik schoon op, ook bij een uitwedstrijd;
 • In de kleedkamer geld voor spelers de 1 ½ meter afstand regel en er mogen maximaal 2 personen in de doucheruimte;
 • Bij vervoer naar uitwedstrijden voor spelers vanaf 13 jaar kan de chauffeur je vragen om een mondkapje te dragen. Dit verzoek moet worden opgevolgd. Heb je hier bezwaren tegen, bespreek het dan met je leider/leidster. Een alternatief is om op eigen gelegenheid te gaan, maar stem dit goed af met je leider/leidster;
 • voor, tijdens en na de wedstrijd heeft de trainer/leider van het thuisspelende team de taak van corona coördinator, deze ziet toe op naleving van bovenstaande regels, deelt deze met de tegenstander en spreekt anderen hierop aan.
 • de trainer/leider maakt een overzicht van welke spelers/begeleiders er van zijn/haar team op de wedstrijddag aanwezig waren en bewaar deze 2 weken. Aan de tegenstander wordt gevraagd hetzelfde te doen. Bij een eventueel contactonderzoek kan er d.m.v. de presentielijst herleidt worden wie er op een bepaald moment aanwezig waren;
 • Toeschouwers die niet uit 1 gezin komen dienen op 1,5 meter van elkaar plaats te nemen langs het veld.

In en rond de kantine

 • Vul bij binnenkomst je naam en telefoonnummer in op de aanwezige gastenlijst, Deze maatregel geldt voor zowel de kantine (binnen) als het terras (buiten). Met het invullen van je gegevens geef je toestemming tot verwerking en overdracht van de gegevens in het kader van een eventueel bron- en contactonderzoek. De gegevens worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan de GGD;
 • Volg te allen tijde de aangegeven looproutes;
 • De bestuurskamer is voor 1 leider per team en uitsluitend voor noodzakelijke doeleinden toegankelijk;
 • In de kantine is er beperkte ruimte en binnen kan je alleen maar zitten;
 • Desinfecteer de handen bij binnenkomst;
 • Buiten op het terras moet je ook op 1 ½ meter afstand zitten, ook tijdens de wedstrijden;
 • Betalingen liefst per pin;

Bij aanwezigheid van een Covid 19 toezichthouders op Meermanskamp wordt er van de aanwezigen verwacht dat zij de aanwijzingen en/ of instructies opvolgen.

Wij rekenen op een ieders medewerking.

Bestuur VV Holten