Reglement velden

 • Trainingen dienen uitsluitend op het trainingsveld en veld 2 te worden afgewerkt conform het trainingsschema. Enkele pupillenteams mogen op het hoofdveld trainen volgens trainingsschema.
 • Wedstrijden dienen te worden afgewerkt op de wedstrijdvelden (1 t/m 4) conform wedstrijdschema. Afwijkingen alleen in overleg met consul Gerrit Soer.
 • Voor alle elftallen en voor alle wedstrijdvelden (1 t/m4) geldt:  NIET intrappen voor de doelen. En bij trainingen NIET afronden op de vaste doelen van veld 2.
 • Bij wedstrijden op het hoofdveld NIET intrappen op het hoofdveld, maar uitwijken naar het trainingsveld, veld 2 of 3.
 • Op het hoofdveld mogen reservespelers in de rust warm lopen, maar de doelgebieden NIET betreden.
 • Leiders vv Holten dienen de tegenstanders voorafgaand aan de wedstrijd te attenderen op bovengenoemde regels. Ook dienen zij de leider van de tegenstander aan te spreken als hieraan geen gehoor wordt gegeven.
 • De scheidsrechter dient bij jeugdwedstrijden eventuele strafschoppen na de wedstrijd niet altijd op hetzelfde doel te laten nemen.
 • Op het hoofdveld is in principe maximaal 1x per week een oefen-(licht)wedstrijd toegestaan. Ingelaste competitiewedstrijden hebben uiteraard voorrang. Dit in overleg met coördinator lichtwedstrijden: Albert Meerman. De aanvangstijden van de lichtwedstrijden: 20.00uur
 • Iedereen heeft de taak om personen, die niets op de velden te maken hebben, te verwijderen.
 • De laatste trainer op veld 2 moet met zijn team de doelen naar de zijkant zetten zodat het veld gemaaid kan worden en gerold.
 • De laatste trainers zorgen dat het licht uit is op de velden waar getraind is.
 • Alle trainers zorgen dat het licht in de kleedkamers uit is ( van zijn team).       

Contactpersonen gebruik trainings-/wedstrijdvelden:             

 • Gerrit Soer, tel. 0548-361296
 • Albert Meerman, tel. 0548-363492