V.V.Holten - lidmaatschap

Ledenadministratie
Rene van der Meer, Nagelhoutstraat 51, 7451 ED Holten Tel: 06-37566191
E-mail: ledenadministratie@vvholten.nl

Aanmelden
Als je jezelf wilt aanmelden, kunt je het aanmeldingsformulier hier downloaden en daarna uitprinten. Wij verzoeken jouw beide pagina's in te vullen zodat wij gelijk in kaart hebben wat voor vrijwilligerswerk je zou willen doen voor onze vereniging. Want onze vrijwiligers maken het mogelijk dat de pupillen, junioren en senioren de mooie voetbalsport kunnen beoefenen . Voor het draaiende houden van onze vereniging hebben wij daarbij u hulp hard nodig. De formulieren dienen te worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Denk hierbij ook aan een pasfoto in verband met de spelerspas. E- en F-pupillen zijn hiervan vrijgesteld en hoeven geen pasfoto in te leveren.

Afmelden
Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie.

Wijzigingen
Wijzigingen doorgeven, ander adres, telefoonnummer, van spelend naar niet-spelend of omgekeerd kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie.

Overschrijvingen
Indien een speler/speelster overschrijving wil aanvragen naar een andere vereniging dan dient dit plaats te vinden voor 15 juni van het lopende seizoen bij de ledenadministratie.

Contributiebedragen
De contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd per 1 januari van enig jaar. Bijvoorbeeld: iemand wordt op 2 januari 18 jaar, dan betaald hij of zij in het kalenderjaar voor een 17 jarige, dus een junior. Bij de contributie wordt tevens een bedrag voor het kledingplan en het nog aan te leggen kunstgrasveld geïncasseerd.

Contributietabel VV Holten Seizoen 2016-2017

(met ingang van 1-1-2017)

(bedragen per kwartaal)

         

Categorie

Kledingplan

Contributie

Kunstgras

 Incasso  

Inloop

€ 0,00

€ 15,00

€ 6,25

 € 21,25  

Pupillen

€ 4,00

€ 15,00

€ 6,25

 € 25,25  

Junioren (veld of zaal)

€ 4,00

€ 22,00

€ 6,25

 € 32,25  

Junioren (veld en zaal)

€ 7,00

€ 34,00

€ 6,25

 € 47,25  

Senioren (veld of zaal)

€ 5,00

€ 37,00

€ 6,25

 € 48,25  

Senioren (veld en zaal)

€ 9,00

€ 49,00

€ 6,25

 € 64,25    

Niet spelend

€ 0,00

€ 10,00

€0

 € 10,00    

Leeftijdscategorieën
Als je lid bent geworden wordt je ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie. In de onderstaande tabel zijn de verschillende categorieлn en de daarbij behorende leeftijdsgrenzen weergegeven. Voor de aller kleinsten heeft V.V. Holten de inloopgroep . Hier kunnen jongens en meisjes geheel vrijblijvend op spelenderwijs kennis maken met het voetbalspel.
Senioren: Vanaf 19 jaar en ouder
2e jaars A-junioren: Onder 19 jaar
1e jaars A-junioren: Onder 18 jaar
2e jaars B-junioren: Onder 17 jaar
1e jaars B-junioren: Onder 16 jaar
2e jaars C-junioren: Onder 15 jaar
1e jaars C-junioren: Onder 14 jaar
2e jaars D-pupillen: Onder 13 jaar
1e jaars D-pupillen: Onder 12 jaar
2e jaars E-pupillen: Onder 11 jaar
1e jaars E-pupillen: Onder 10 jaar
2e jaars F-pupillen: Onder 9 jaar
1e jaars F-pupillen: Onder 8 jaar (vanaf 6 jaar mogelijk)
Inloopgroep: Onder 6 jaar